Proiecte realizate

Cominco Oltenia este specializată în execuția lucrărilor civile, industriale, hidrotehnice, drumuri, poduri precum și alte categorii de lucrări.

PROIECTE DERULATE ÎN ULTIMA PERIOADA

Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în judeţul Vâlcea:„CL-2- STAŢIE DE EPURARE A APELOR UZATE DIN ORAŞUL BĂBENI”„VL CL-4-CONSTRUIRE STAŢIE DE EPURARE APE UZATE NOUĂ ÎN CĂLIMĂNEŞTI”
Lucrări de construcții – montaj și dotări în cadrul proiectului“CENTRUL PENTRU SPORT, AGREMENT SI SPA” în com. Măciuca , sat Oveselu, jud. VâlceaCreșterea capacității RTR de a dezvolta vehicule noi, inovative și competitive,„HALA TESTARE MOTOARE” și „HALA TESTARE AUTOVEHICULE” –CT TITU(derulat prin Programul Operațional Sectorial “Creșterea Capacității Economice” 2007-2013, Axa Prioritara 1- “Un sistem inovativ și ecoeficient de producție“ Domeniul major de intervenție 1.3 ”Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”  Operațiunea 1.31. “Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes național și internațional”)
Cresterea capacitatii RTR de a dezvolta vehicule noi, inovative si competitive„ EXTINDERE HALA TESTARE AUTOVEHICULE”- CT TITU(derulat prin Programul Operațional Sectorial “Creșterea Capacității Economice” 2007-2013,  Axa Prioritară 1- “Un sitem inovativ și ecoeficient de producție“ Domeniul major de intervenție 1.3 ”Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”  Operațiunea 1.31. “Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes național și internațional”)

Constructii civile
Constructii industriale
Lucrari hidrotehnice
Drumuri si poduri
Lucrari in strainatate
Alte lucrari